Activiteiten

Toekomstige activiteiten/Future activities

14-15 March 2018, in Antwerp: Happiness as a disorder /Happiness and disorder

14 March: (in English) Evening lecture with Dean Burnett & Annemarie Van Stee 

15 Maart: (in Dutch) Symposium: Happiness as a disorder/Geluk en stoornis

Op vrijdag 15 maart is er een interdisciplinair symposium (in het Nederlands) met gastsprekers en geselecteerde sprekers. Presentaties van 30 minuten worden gevolgd door discussie van 20 minuten. Gastsprekers zijn Katrien Schaubroeck (UAntwerpen) Gilles Pourtois (UGent), Jean Steyaert (KULeuven) en Meike Bartels (VU Amsterdam).

Call for abstracts

De Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, KU Leuven en Hipposocrates organiseren een studiedag over het verband tussen geluk en stoornis. Benaderingen vanuit de psychologie, filosofie, neurowetenschappen en medische wetenschappen zijn welkom. We zijn geïnteresseerd in bijvoorbeelde deze onderwerpen:

  • Cherofobie en het goede leven
  • Hypomanie als een diagnostische categorie
  • Positieve emoties als voorwerp voor therapie
  • Zelfdoding en geluk
  • Realistisch optimisme/pessimisme
  • De neurowetenschappen van geluk

Geïnteresseerden sturen uiterlijk 7 januari 2019 een kort CV en een samenvatting van max. 500 woorden naar andreas.deblock@kuleuven.be. Hotel- en verplaatsingskosten  van sprekers wordt terugbetaald indien de geselecteerde sprekers niet over eigen werkkredieten beschikken. Voertaal is Nederlands.

Met vragen kan je terecht bij andreas.deblock@kuleuven.be.

Belangrijke data

Deadline abstracts: 7 januari 2019
Bekendmaking sprekers: 14 januari 2019
Symposium: 14-15 maart 2019

Organiserend comité

Katrien Schaubroeck (UA)
Kristien Hens (UA en KU Leuven)
Sigrid Sterckx (UGent)
Dimitri Hemelsoet (UGent)
Andreas De Block (KU Leuven)
Lukas Van Oudenhove (KU Leuven)

Afgelopen activiteiten

30 – 31 mei 2018, in Gent,  In the wake of catastrophe.

Een verslag van deze activiteit vindt u hier.

Hoe moeten we omgaan met wanhoop en hoop in het licht van de klimaatsverandering (‘ecological hope and despair’)? Kan of moet de geneeskunde zich voorbereiden op klimaatrampen en op potentiële dreigingen in de vorm van nieuwe epidemieën? Wat is een rechtvaardige triage bij rampen? Hoe ziet de geneeskunde eruit na een apocalyptische gebeurtenis? Op 30 en 31 mei proberen we een antwoord te krijgen op deze en andere vragen tijdens twee activiteiten:

-30 mei vanaf 19:30: Screening van de film The Road met inleiding en debat. Locatie: Auditorium Filmzaal, Campus Aula, gebouw 06.22 – Paddenhoek 1-3, 9000 Gent

-31 mei, Gent, 10:00-16:00: Symposium In the wake of catastrophy. Faculteitsvergaderzaal Letteren en Wijsbegeerte, Blandijnberg 2, 1e verdieping, 9000 Gent.

Accreditatie voor artsen in de rubriek Ethiek & Economie werd aangevraagd voor het symposium van 31 mei. 

Programma van het symposium

10:15-10:30: Welkom + inleiding

10:30-11:20: Mauritz Kelchtermans, Kristine Ooms en Bas Vandenbogaert: Van triage via statistiek naar gepersonaliseerde medische zorgverlening en terug

11:20-12:10: Ben Nemery: Echte ramp of mass sociogenic illness?

12:10-13:00: Lunch+algemene ledenvergadering Hipposocrates

13:00-13:50: Lode Lauwaert: Zijn killer robots verantwoordelijk voor het einde der tijden?

13:50-14:40: Tom Duurland: De esculaap en het zwaard: De Nederlandse militaire geneeskunde en de dreiging van het kernwapen, 1949-1989

14:40-15:30: Discussie (olv Kristien Hens): Waarom (geen) kinderen krijgen in apocalyptische tijden?

15:30-16:00: Afronding, nabeschouwing

12/10/2017: Startactiviteit aan de Universiteit Antwerpen: Tijd en Transformatie. Veroudering vanuit biologisch en filosofisch perspectief

Programma

Jan Baars (Universiteit voor Humanistiek, Utrecht): Ouder worden, (leef)tijd en ongelijke levenslopen.

Liesbet Temmerman (KU Leuven): Veroudering vanuit biologisch perspectief: waarom en hoe?

Jan Baars: Ouder worden, (leef)tijd en ongelijke levenslopen

Jan Baars De lezing begint met een analytisch onderscheid tussen deelgebieden van de studie van het ouder worden. De daarmee samenhangende verschillende tijdsbegrippen wekken twijfel over het belang van chronologische leeftijd bij de interpretatie of verklaring van het ouder worden. Wanneer ouder worden niet synchroon met het verstrijken van chronologische tijd verloopt rijst de vraag binnen welke temporele kaders het dan begrepen kan worden. Wordt de ‘ouderdom’ als levensfase niet teveel op zichzelf gesteld? In hoeverre is ouder worden verbonden met eerdere levensfasen? In hoeverre weerspiegelen de levenslopen van ouderen de kwaliteiten van een samenleving of het gebrek eraan?

Jan Baars, emeritus hoogleraar ‘Ouder worden in een levensloopperspectief’, studeerde sociale wetenschappen en wijsbegeete in Amsterdam, Bielefeld en Berkeley. Sinds 1970 doceerde hij ‘Wijsbegeerte van de mens- en Maatschappijwetenschappen’ aan verschillende universiteiten. Sinds 1985 kwam daar een specialisering in de studie van het ouder worden bij.  Hij publiceerde gedurende de laatste jaren met name artikelen over tijdsbegrippen en ouder worden in internationale handboeken. Meeste recente boeken zijn ‘Aging and the Art of Living’ (Johns Hopkins UP) en Ageing, Meaning and Social Structure (Co-edited, Policy Press). Momenteel werkt hij aan een boek getiteld Aging: Social Inequality and Social Justice. Jan Baars is Fellow van de Academy of Social Sciences en Fellow van de Gerontological Society of America.  Zie voor meer informatie: www.janbaars.nl

Liesbet Temmerman: Verouderen vanuit biologisch perspectief: waarom en hoe?

Temmerman (00000002)Levende wezens functioneren als gevolg van continue interacties tussen hun genetische aanleg en de omgeving waarin ze zich bevinden. Het uitvlooien van dat delicate evenwicht behelst een taak van formaat voor hedendaags onderzoek. In die context begon Liesbet Temmerman aan haar onderzoekscarrière, om de invloed van zo’n specifieke set interacties op het gedrag in kaart te brengen in microscopisch kleine wormen. Doorheen haar carrière (voornamelijk aan KU Leuven en University of Melbourne) werkte ze rond diverse thematieken, waaronder bijvoorbeeld jetlag en dag-nachtritmen, leren en geheugen, voortplanting en stressresistentie. De rol en het functioneren van het zenuwstelsel staat daarbij altijd centraal. Sinds 2015 specialiseert het team van Prof. Temmerman en collega’s zich voornamelijk in de rol van het zenuwstelsel in dierlijk verouderen. Door te onderzoeken hoe het tempo en de kwaliteit van verouderen beïnvloed kunnen worden, wil het team bijdragen aan een fundamenteel inzicht in dit proces. Prof. Temmerman doceert onder andere over het gebruik van proefdieren voor fundamenteel biologisch onderzoek in het kader van de biogerontologie. Meer info is te vinden op http://bio.kuleuven.be/df/lt/.

Advertenties