Activiteiten

Toekomstige activiteiten/Future activities

26 May 2020

POSTPONEDSYMPOSIUM ‘HOW EVIDENCE-BASED IS EVIDENCE-BASED MEDICINE?’

 Organisers:   Hipposocrates (Flemish Association Philosophy & Medicine) & Consortium Justifiable Digital Healthcare, Ghent University

Programme

09:30 – 09:40:   Welcome – Sigrid Sterckx (Hipposocrates & Bioethics Institute Ghent) & Wim Van Biesen (Ghent University Hospital)

09:40 – 10:15:    A philosophical exploration of causality, using the statement ‘Gene X causes autism’ as an illustration – Bert Leuridan (University of Antwerp)

10:15 – 10:35     Q&A

10:35 – 11:10:    Causal inference in health research – Stijn Vansteelandt (Ghent University & London School of Hygiene and Tropical Medicine) & Johan Steen (Ghent University Hospital)

11:10 – 11:30     Q&A

11:30 – 12:00    How to establish causal claims in medicine: An analysis of the epistemic value of current methods of research and evidence amalgamation – Sydney Green (University of Antwerp)

12:00 – 12:20    Q&A

12:20 – 12:50     Lunch

12:50 – 13:25     The poverty of explanation in medicine – Jacob Stegenga (University of Cambridge)

13:25 – 13:45     Q&A

13:45 – 14:20     Evidential pluralism in medicine – Phyllis Illari (University College London)

14:20 – 14:40     Q&A

14:40 – 15:00     Coffee

15:00-15:30      Reflections from clinical practice – Wim Van Biesen (Ghent University Hospital)

15:30-16:30      Group dialogue and closing words

Afgelopen activiteiten

Op 12 oktober 2019 was  Hipposocrates aanwezig op de Dag van De Maakbare Mens: we organiseren samen met De Maakbare Mens een panel over nature-nurture:

Hoe dominant zijn onze genen? Een gesprek over de ingewikkelde relatie tussen genen en omgeving. Met Gert Matthijs, Kristien Hens, Leen De Vreese en Geerdt Magiels

We graven dieper en onderzoeken hoe belangrijk kennis over ons DNA is. Vertellen onze genen echt zo veel over onszelf en voorspellen ze onze toekomst? Onderschatten we het belang van omgeving en opvoeding? Geneticus Gert Matthijs, bio-ethica Kristien Hens en wetenschapsfilosofe Leen De Vreese gaan met elkaar in debat onder de deskundige begeleiding van wetenschapsauteur Geerdt Magiels.

14-15 March 2019, in Antwerp: Happiness as a disorder /Happiness and disorder

14 March:  Avondlezing met Annemarie Van Stee: Liefde en Suïcidaliteit in het brein

Liefde en suïcidaliteit in het brein

‘Het geheim van de liefde ontrafeld’ kopte Knack boven een artikel over hersenonderzoek naar liefde. ‘Anno 2018 kunnen hersenonderzoekers zien … of we suïcidaal zijn’ stond in het NRC te lezen. Wat gebeurt er in de hersenen wanneer mensen gelukkig of juist diep ongelukkig zijn? En wat kunnen we op basis van hersenonderzoek nou eigenlijk zeggen over hun ervaringen? Hersenonderzoek levert belangrijke inzichten op, die tegelijkertijd minder spectaculair zijn dan veel krantenkoppen doen geloven.

Annemarie Van Stee vertelt u over recent onderzoek en reflecteer systematisch op de bijdragen die dat onderzoek leveren kan aan het menselijk zelfverstaan. Ze geeft u ook een paar praktische handvatten om nieuwsberichten over hersenonderzoek in het vervolg kritisch te kunnen benaderen.

Dr. Annemarie van Stee werkt als filosoof aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij promoveerde in Leiden op het proefschrift Understanding Existential Self-Understanding: Philosophy Meets Cognitive Neuroscience, nadat ze eerder cum laude masters in de wijsbegeerte en de cognitieve neurowetenschap behaalde. Haar huidige onderzoek richt zich op liefde en op zinloosheid.

15 Maart: Symposium: Happiness as a disorder/Geluk en stoornis

Waar? Antwerpen, Stadscampus, lokaal SK 201. (K gebouw, Vekestraat, stadscampus)
Wanneer? 15/03/2019, vanaf 09:15.
De lezing wordt gevolgd door een receptie. Accreditering is aangevraagd (rubriek ‘ethiek en economie’). Het symposium is gratis, maar gelieve in te schrijven via kristien.hens@uantwerpen.be

Programma

09:15-09:30: Welkom

09:30-10:15: Katrien Schaubroeck (filosoof, Universiteit Antwerpen): Wat is geluk?

10:15-11:00: Jean Steyaert (kinderpsychiater, KULeuven): Geluk en Syndroom van Williams en Syndroom van Angelman

11:00-11:20: pauze

11:20-12:05: Gilles Pourtois (psycholoog, UGent): Gelukkig zijn: meer afleidbaarheid en minder controle?

12:05-12:50: Meike Bartels (psycholoog, Vrije Universiteit Gent): Verschillen in geluk: Wat weten we over genen, het brein en de omgeving?

12:50-13:30: Lunch

13:30-14:15: Yvette Drissen (filosoof, Universiteit Tilburg): Wanneer gelukkig zijn de norm is.

14:15-15:00: Marc Calmeyn (psychiater, PZ OLV Brugge): DSM (5): Stairway to heaven? Highway to hell?

15:00-15:15: pauze

15:15-16:00: Liesbet Samyn (filosoof, KULeuven): Een zachte de-territorialisering. Herstel-denken vs. ongelukkig bewustzijn

16:00-16:30: afsluiting

30 – 31 mei 2018, in Gent,  In the wake of catastrophe.

Een verslag van deze activiteit vindt u hier.

Hoe moeten we omgaan met wanhoop en hoop in het licht van de klimaatsverandering (‘ecological hope and despair’)? Kan of moet de geneeskunde zich voorbereiden op klimaatrampen en op potentiële dreigingen in de vorm van nieuwe epidemieën? Wat is een rechtvaardige triage bij rampen? Hoe ziet de geneeskunde eruit na een apocalyptische gebeurtenis? Op 30 en 31 mei proberen we een antwoord te krijgen op deze en andere vragen tijdens twee activiteiten:

-30 mei vanaf 19:30: Screening van de film The Road met inleiding en debat. Locatie: Auditorium Filmzaal, Campus Aula, gebouw 06.22 – Paddenhoek 1-3, 9000 Gent

-31 mei, Gent, 10:00-16:00: Symposium In the wake of catastrophy. Faculteitsvergaderzaal Letteren en Wijsbegeerte, Blandijnberg 2, 1e verdieping, 9000 Gent.

Accreditatie voor artsen in de rubriek Ethiek & Economie werd aangevraagd voor het symposium van 31 mei. 

Programma van het symposium

10:15-10:30: Welkom + inleiding

10:30-11:20: Mauritz Kelchtermans, Kristine Ooms en Bas Vandenbogaert: Van triage via statistiek naar gepersonaliseerde medische zorgverlening en terug

11:20-12:10: Ben Nemery: Echte ramp of mass sociogenic illness?

12:10-13:00: Lunch+algemene ledenvergadering Hipposocrates

13:00-13:50: Lode Lauwaert: Zijn killer robots verantwoordelijk voor het einde der tijden?

13:50-14:40: Tom Duurland: De esculaap en het zwaard: De Nederlandse militaire geneeskunde en de dreiging van het kernwapen, 1949-1989

14:40-15:30: Discussie (olv Kristien Hens): Waarom (geen) kinderen krijgen in apocalyptische tijden?

15:30-16:00: Afronding, nabeschouwing

12/10/2017: Startactiviteit aan de Universiteit Antwerpen: Tijd en Transformatie. Veroudering vanuit biologisch en filosofisch perspectief

Programma

Jan Baars (Universiteit voor Humanistiek, Utrecht): Ouder worden, (leef)tijd en ongelijke levenslopen.

Liesbet Temmerman (KU Leuven): Veroudering vanuit biologisch perspectief: waarom en hoe?

Jan Baars: Ouder worden, (leef)tijd en ongelijke levenslopen

Jan Baars De lezing begint met een analytisch onderscheid tussen deelgebieden van de studie van het ouder worden. De daarmee samenhangende verschillende tijdsbegrippen wekken twijfel over het belang van chronologische leeftijd bij de interpretatie of verklaring van het ouder worden. Wanneer ouder worden niet synchroon met het verstrijken van chronologische tijd verloopt rijst de vraag binnen welke temporele kaders het dan begrepen kan worden. Wordt de ‘ouderdom’ als levensfase niet teveel op zichzelf gesteld? In hoeverre is ouder worden verbonden met eerdere levensfasen? In hoeverre weerspiegelen de levenslopen van ouderen de kwaliteiten van een samenleving of het gebrek eraan?

Jan Baars, emeritus hoogleraar ‘Ouder worden in een levensloopperspectief’, studeerde sociale wetenschappen en wijsbegeete in Amsterdam, Bielefeld en Berkeley. Sinds 1970 doceerde hij ‘Wijsbegeerte van de mens- en Maatschappijwetenschappen’ aan verschillende universiteiten. Sinds 1985 kwam daar een specialisering in de studie van het ouder worden bij.  Hij publiceerde gedurende de laatste jaren met name artikelen over tijdsbegrippen en ouder worden in internationale handboeken. Meeste recente boeken zijn ‘Aging and the Art of Living’ (Johns Hopkins UP) en Ageing, Meaning and Social Structure (Co-edited, Policy Press). Momenteel werkt hij aan een boek getiteld Aging: Social Inequality and Social Justice. Jan Baars is Fellow van de Academy of Social Sciences en Fellow van de Gerontological Society of America.  Zie voor meer informatie: www.janbaars.nl

Liesbet Temmerman: Verouderen vanuit biologisch perspectief: waarom en hoe?

Temmerman (00000002)Levende wezens functioneren als gevolg van continue interacties tussen hun genetische aanleg en de omgeving waarin ze zich bevinden. Het uitvlooien van dat delicate evenwicht behelst een taak van formaat voor hedendaags onderzoek. In die context begon Liesbet Temmerman aan haar onderzoekscarrière, om de invloed van zo’n specifieke set interacties op het gedrag in kaart te brengen in microscopisch kleine wormen. Doorheen haar carrière (voornamelijk aan KU Leuven en University of Melbourne) werkte ze rond diverse thematieken, waaronder bijvoorbeeld jetlag en dag-nachtritmen, leren en geheugen, voortplanting en stressresistentie. De rol en het functioneren van het zenuwstelsel staat daarbij altijd centraal. Sinds 2015 specialiseert het team van Prof. Temmerman en collega’s zich voornamelijk in de rol van het zenuwstelsel in dierlijk verouderen. Door te onderzoeken hoe het tempo en de kwaliteit van verouderen beïnvloed kunnen worden, wil het team bijdragen aan een fundamenteel inzicht in dit proces. Prof. Temmerman doceert onder andere over het gebruik van proefdieren voor fundamenteel biologisch onderzoek in het kader van de biogerontologie. Meer info is te vinden op http://bio.kuleuven.be/df/lt/.