Missie

Hipposocrates is een Vlaamse vereniging met als doel het stimuleren van het intellectuele debat over zaken die verband houden met filosofie en geneeskunde, opgericht in 2017. Ze is pluralistisch op ideologisch en filosofisch vlak. Op filosofisch vlak betekent dat pluralisme onder meer dat zowel analytische als continentale perspectieven welkom zijn, maar ook dat er binnen de vereniging ruimte is om na te denken over wetenschapsfilosofische, ethische en wijsgerig-antropologische kwesties.